Tijdens de oorlog zijn vele muziekinstrumenten verdwenen en na de oorlog weigerden vele oudere muzikanten nog mede te spelen. De nog paraat gebleven muzikanten slaan de handen in elkaar en de beide vroegere muziekverenigingen gaan hand in hand onder de benaming “De Verenigde Vrienden” en dit onder leiding van de Heer Louis Libbrecht, welke tevens muziekchef is te Helkijn.
In november 1945 na de doord van de Heer Louis Libbrecht wordt de Heer Etienne Verrue, muziekchef. De Heer Jerôme Seynaeve is voorzitter. Het lokaal is in Café “De Welvaart”.
De Heer Etienne Verrue werd geboren te Sint-Denijs op 21-03-1909, zijn vader, de Heer Henri Verrue, was Voorzitter van de harmonie “Op Eigen Krachten”. De Heer Etienne Verrue heeft een geboren aanleg voor de muziek. Als leermeester heeft hij de Heer Arthur Huyghe gehad. Vanaf 1921 is hij spelend lid van de Harmonie “Op Eigen Krachten” waar hij de clarinet bespeelt. In de periode tot aan de oorlog 1940-1945, bekwaamt hij zich volledig op dit instrument en brengt het tot solist. Hij wordt tevens schatbewaarder van het bestuur, functie welke hij nauwgezet vervuld heeft.

De Heer Etienne Verrue is een “echte” muziekliefhebber, zoals men er maar weinig zal aantreffen. Hij is er met hart en ziel aan verknocht in volle onbaatzuchtigheid en met volle overgave. Daarenboven is hij een goed muziekkenner met zeer veel goede smaak in de keuze zijner stukken en een ervaren instrumentalist.
Wat hem eveneens bijzonder kenmerkt is zijn gave om de muzikanten bijeen te houden. Zijn persoonlijke contacten, zijn joviale omgang met de muzikanten dragen er in niet geringe mate toe bij de kameraadschap en de verbondenheid onder de muzikanten in de hand te werken.
In de eerste jaren na de oorlog was hij werkelijk “het duiveltje doet al” in de muziek maatschappij.
De harmonie “De Verenigde Vrienden” welke in 1945 slechts 25 muzikanten stelde, breidt zich allengs uit.
Op Sinksen 1951 wordt deel genomen aan de muziekwedstrijd te Waregem. Er wordt een 2° prijs behaald in stapmarsen met 70,50% der punten in 2° afdeling en een 3° prijs in concertstukken met 60,50% der punten, eveneens in 2° afdeling.
Op 22 juni 1952 richt de harmonie “De Verenigde Vrienden” een muziekfeest in waaraan 8 muziekmaatschappijen deelnamen, ter gelegenheid van de uitreiking van decoraties van het Belgisch Muziekverbond aan 15 harer leden, welke 20 tot 50 jaar spelend lid zijn. De eretekens zijn:

 • Ex suo Promerito – 1° klas
  • Mr. Vandenbulcke Joseph
  • Mr. Desmet Charles
 • In Veterane Honorem – 1° klas
  • Mr. Hocedez Joseph
  • Mr. Anckaert Georges
 • In Veterani Honorem – 2° klas
  • Mr. Vandevyvere Richard
  • Mr. Debue André
  • Mr. Verrue Etienne
  • Mr. Vandebunderie Maurice
  • Mr. Anselyn Theo
  • Mr. Strobbe Jozef
  • Mr. Vandemeulebroucke Albert
  • Mr. Seynaeve Alfred
  • Mr. Thibaut Gerard
  • Mr. Labieze Hildebert.

Op 01-12-1952 wordt te Zwevegem deel genomen aan het Provinciaal Muziektornooi – 3° Afdeling – er wordt 60% de punten behaald.
Met de junikermis 1956 heeft er een muziekfestival plaats, waaraan 6 muziekmaatschappijen deel nemen.
In de bestuursvergadering van 28 juli 1957 verklaart de Heer Jerome Seynaeve, voorzitter, een nieuw bestuur te willen samenstellen om de bestuurder, de Heer Etienne Verrue te ontlasten van een taak, welke tot hiertoe bijna volledig op zijn schouder heeft gedrukt. De muziekmaatschappij wel daarbij haar leuze getrouw blijven, buiten en boven alle politiek, de muziekkunst dienen.
Het bestuur dat werd verkozen ziet eruit als volgt:

 • erevoorzitter : Mr. Vandewalle Marcel, burgemeester.
 • voorzitter : Mr. Jerome Seynaeve, landbouwer.
 • ondervoorzitter : Mr. Lucien Vandenbulcke, onderwijzer.
 • schatbewaarder : Mr. Theo Anselyn, coiffeur.
 • secretaris : Mr. Daniel Van Gelder, gemeentesecretaris.

Bestuursleden :

 • Verrue Stephanus (Etienne), muziekbestuurder
 • Vandemeulebroucke Albert, onderbestuurder
 • Adriaens Stephanus, onderwijzer
 • Demuynck André, handelsreiziger
 • Parent Achille, landbouwer
 • Deweer Fernand, tabakshandelaar
 • Vanhaesebroucke Florent, rijwielhandelaar
 • Hocedez Joseph, rentenier
 • Deschuymer André, postbode
 • Bossuyt Frans, mekanieker.

Vanaf het schooljaar 1956-1957 was Mr. Vandemeulebroucke Albert aangesteld geworden als lesgever in notenleer en voor het aanleren van muziekinstrument.
Met de septemberkermis 1957 wordt een muziekfeest ingericht naar aanleiding van het jubileum van de Heer Hocedez Joseph als 60 jaar muzikant.
Aan dit muziekfeest nemen 5 muziekmaatschappijen deel.
In het provinciaal muziektornooi van 1957 behaalt de harmonie “De Verenigde Vrienden” op de speelbeurt te Vichte 67% der punten en de 8° plaats op 15 ingeschreven muziekmaatschap pijen, in 3° afdeling.
In 1960 wordt deel genomen aan de Internationale muziekwedstrijd, gehouden op 26, 28 en 29 mei 1960 door de Koninklijke Fanfare St.Cecilia van Leest.
In de korpswedstrijd wordt de 3°prijs behaald met 192.5 punten op 300 in 2°afdeling.
In de stapmarswedstrijd – lagere afdeling – wordt de 2° prijs behaald met 61.8 punten op 80.
In het XIII° provinciaal muziektornooi 1960 – “° afdeling – behaalt de harmonie “De Verenigde Vrienden” 71% der punten.
In de bestuursvergadering van 04-02-1961 wordt het bestuur aangevuld met de Heer Morest Jean, handelaar, welke de plaats inneemt van de Heer Deweer Fernand en de Heer Robert Vandecasteele, onderwijzer, welke de plaats inneemt van de Hr. Frans Bossuyt.
Op 21-09-1961 bekomt de harmonie “De Verenigde Vrienden” een nieuw statuut en op 12-10-1961 een huishoudelijk reglement.

6. De harmonie “De Verenigde Vrienden” (1945)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *