Op zondag, 26-11-1961 viert de Harmonie “De Verenigde Vrienden” voor het eerst in haar bestaan het Ste.-Ceciliafeest in uniform, deze dag wordt bijzonder luisterrijk gevierd. Het is immers de bekroning van een jaar hard werken en ten koste van zware financiële offers, maar de kostumes zijn er en de muzikanten en het bestuur zijn er fier om.
Deze gebeurtenis gaat ook gepaard met het uitreiken van de volgende ancienniteitsdiploma’s en verbondseretekens :

 • In Veterani Honorem
  • 1° Klasse :
    Mr. Anselyn Emile.
 • Ex suo Promerito
  • 2° Klasse :
    Mr. Verrue Stephanus (Etienne)
 • In Veterani Honorem
  • 2° Klasse :
    Verrue Stephanus (Etienne)
    Seynaeve Alfred
    Anselyn Theoduul
    Thibaut Gerard
    Debue André
  • 3° Klasse :
    Verrue Stephanus (Etienne)
    Deschuymer André
    Seynaeve André
    Anckaert Raymond
    Vandecasteele Alfred

Van de harmonie “De Verenigde Vrienden”, in uniform werd een prachtige foto gemaakt. De harmonie telt op dat ogenblik 50 uitvoerders.
Nadat de Heer Albert Vandemeulebroucke zijn ontslag had ingediend als lesgever van de muziekmaatschappij, stelde het gemeentebestuur met ingang van het schooljaar 1961-1962 de Heer Lucien Seynaeve aan als lesgever in notenleer en leraar in het aanleren van muziekinstrumenten.
De Heer Lucien Seynaeve werd geboren te Sint-Denijs op 23-07-1929, van zijn vader kreeg hij de aanleg voor muziek mede en van de Heer Gerard Van Loosveldt de eerste muzieklessen. De Heer Arthur Huyghe wijdde hem in, in de muziekleer.
Op 15-08-1946 behaalt hij met accordeon op de Grote Prijs van België de beker met gouden medaille en diploma alsmede het leraarsdiploma.
Hij treedt op als solist voor Radio Kortrijk.
Hij gaat studeren aan het Rijdsconservatorium te Gent, waar hij de eerste prijs behaalt in notenleer en het diploma met onderscheiding in muziekgeschiedenis en transpositie en tenslotte met onderscheiding de 1° prijs klarinet.
De Heer Lucien Seynaeve was een tijd lang lid van de orkestklas van het Nationaal Symphonisch Orkest van België.
Met de Heer Lucien Seynaeve als lesgever boekt de muziekmaatschappij een gevoelige aanwinst, op hem bouwt zij haar hoop voor de toekomst.
Begin 1963 neemt de Heer Jerome Seynaeve, om gezondheidsreden ontslag als voorzitter van de harmonie “De verenigde Vrienden”, hij blijft echter bestuurslid.
Als nieuwe voorzitter wordt gekozen, de Heer Lucien Vandenbulcke. Nieuwe ondervoorzitter wordt de Heer Henri Desmet en de Heer Cyriel Samain komt het bestuur aanvullen als bestuurslid.
Het muziekbestuur had echter nog andere problemen.
De gemeentelijke muziekkiosk was in onbruik geraakt en het gemeentebestuur had lofwaardige pogingen ondernomen om zich een nieuwe kiosk aan te schaffen, maar de gemeentebegroting werd hervormd en de kredieten voorzien voor de nieuwe kiosk werden geschrapt. Dit stootte bestuurder Etienne Verrue geweldig tegen de borst en hij ging erover piekeren hou het zou mogelijk zijn aan een nieuwe kiosk te geraken; tot hij op een bepaalde bestuursvergadering met het plan voor de dag kwam om zelf een muziekkiosk te vervaardigen. Hij kon zijn voorstel zo goed verdedigen, dat het bestuur er op ingegaan is. Het plan vond ook weerklank bij de muzikanten en mekanieker Frans Bossuyt, Romain Vandenbogaerde en enkele anderen boden gratis hun diensten aan. Dit gaf de doorslag.
Het bestuur moest maar de aankoop van het materiaal financieren, bestuurder Etienne Verrue en zijn mannen zouden wel voor de uitvoering zorgen.
Voor de financiering werd een muziekfestival ingericht.
Er werden steunkaarten uitgegeven. Een provinciale tombola werd ingericht. Een paar uitvoeringen in Frankrijk brachten ook een duit in het zakje en het optreden in Roubaix werd een schitterend sukses. In een stralen zon werd gedefileerd op de markt voor een enthousiast en sympathiek publiek. Kapitein Jean Morest had zijn mannen goed gedrild en de harmonie “De Verenigde Vrienden” mocht een denderende ovatie in ontvangst nemen.
Bestuurder Etienne Verrue bleef niet bij de pakken zitten. Naarmate de ontvangsten binnen kwamen werd materiaal besteld. Ook het gemeentebestuur verleende een tussenkomst en met de septemberkermis stond de kiosk opgesteld en kon de harmonie “De Verenigde Vrienden” terug voor eigen volk haar concert ten beste geven.
Met een wakker bestuur en eendrachtige muzikanten valt veel te bereiken.
Uit de jaarrekening 1963 blijkt dat de muziekkiosk 41.415 fr. heeft gekost, aan materialen, in acht nemend dat voor de vervaardiging geen werkuren in rekening werden gebracht.
Op de algemene vergadering van 1963 werd door de schrijver van de muziekmaatschappij, de Heer Van Gelder Daniël, gemeentesekretaris opgeworpen dat uit de gemeentearchieven en andere geschreven bronnen blijkt dat de oudste muziekmaatschappij van Sint-Denijs dateert van 21-02-1845, met name “De Ware Vrienden” en dat de 2° muziekmaatschappij “St.Cecilia” werd opgericht in 1864. Dat na de eerste wereldoorlog de beide muziekmaatschappijen voortgezet werden onder de benaming “Op Eigen Krachten” en “De Eendracht”, dat tenslotte na de tweede wereldoorlog, beide muziekmaatschappijen verenigd werden onder de benaming “De Verenigde Vrienden”; zodat de huidige harmonie “De Verenigde Vrienden” de rechtstreekse voortzetting is van de beide vroeger muziekmaatschappijen, waarvan de eerste oprichting teruggaat tot 1845 en 1864.
In 1964 moest dus het jubeljaar worden en het paste dat ook gelijktijdig de nog oudere muziekmaatschappij in herinnering gebracht werd.
Uit de eerder schaarse bronnen, welke ter beschikken waren werd dit beknopt overzicht samengesteld. Er werd getracht de feiten en gebeurtenissen terug op te roepen en bepaalde personen, welke op muzikaal gebied bijzonder gepresteerd hebben of zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben, terug voor te stellen, maar het roept ook onwillekeurg in herinnering hetgeen Willem Bilderdijk (1756 – 1831) schreef;

IN ‘T VERLEDEN LIGT HET HEDEN IN HET NU WAT WORDEN ZAL.

In de voorbije 100 en 120 jaar werden de hoekstenen gelegd van onze tegenwoordige muziekmaatschappij, aan het bestuur en de muzikant komt het nu toe deze verder uit te bouwen, want de muziekmaatschappij zal in de toekomst zijn, wat er heden van gemaakt wordt. Het is dan ook de vurige wens van het bestuur van de harmonie “De Verenigde Vrienden” dat de voorbij offers en inspanningen hun vruchten mogen dragen en dat de toekomst de vervulling en de verwezenlijking moge zijn van de rijke beloften, welke de muziekmaatschappij thans in zich draagt.
Het bestuur dankt ook allen, welke hebben medegewerkt of bijgedragen tot het wellukken van dit eeuwfeest.

De schrijver

D. Van Gelder

Tot hier de samenvatting gemaakt door D. Van Gelder ter gelegenheid van de jubileumviering in 1964.
Wij gaan verder met de geschiedenis van onze harmonie uit het werk dat D. Van Gelder maakte ter gelegenheid van de aanvraag van de titel “Koninklijk” in 1979.

7. De Harmonie voor het eerst in uniform (1961)

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *