BBQ 31 augustus 2014

ZONDAG 31 AUGUSTUS OM 12 UUR BBQ met terugblik op onze reis naar Covarrubias.

IEDEREEN WELKOM

Inschrijven bij bestuursleden van de harmonie of via storting op het rek. nr BE 828257500417 met duidelijke vermelding van het aantal personen en de namen aub.

Volwassenen 15 €, Kinderen 6 – 12 j 10 € en kinderen beneden 6 jaar gratis.

Op 25 april geen trommelrepetitie en Uitstap op 10 mei 2014 te Zwevegem

Beste medemuzikanten en Trommelkorps

De herdenking aan de wapenstilstand van WO 2 te Zwevegem heeft plaats op 10 mei 2014 te Zwevegem, verzameling in het FUN Cafe om 17u15.

Beste Trommelkorps

Op vrijdag 25 april is er geen trommelrepetitie gezien de harmonie van Bellegem ons lokaal gebruikt, een goed alternatief is de leerlingenauditie van de muziekschool die doorgaat om 18.30 uur in de gemeenteschool/

Algemene Vergadering 2014

Beste muzikant, bestuurslid   Hierbij wordt U uitgenodigd naar de Algemene Vergadering van de VZW Koninklijke Harmonie ” De Verenigde Vrienden Sint-Denijs” die gehouden wordt op Zondag 16 maart  2014 om 11u00′. in ons repetitielokaal, Rodewilgenstraat 2 te Sint-Denijs.   Agenda   1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering. 2. Goedkeuring jaarrrekening 2013. 3. Begroting 2014.

4. In-/ uittredende leden Algem. Vergadering en Raad van Bestuur.  Benoeming / ontslag bestuurders. read more