Algemene Vergadering 2014

Beste muzikant, bestuurslid
 
Hierbij wordt U uitgenodigd naar de Algemene Vergadering van de VZW Koninklijke Harmonie ” De Verenigde Vrienden Sint-Denijs” die gehouden wordt op
Zondag 16 maart  2014 om 11u00′. in ons repetitielokaal, Rodewilgenstraat 2 te Sint-Denijs.
 
Agenda
 
1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering.
2. Goedkeuring jaarrrekening 2013.
3. Begroting 2014.
4. In-/ uittredende leden Algem. Vergadering en Raad van Bestuur.  Benoeming / ontslag bestuurders.
5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Varia.
 
We rekenen op Uw gewaardeerde en stipte aanwezigheid.
 
mvg,
 
Hans Deboutte
secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *