Algemene Vergadering

Beste muzikant, bestuurslid   Hierbij wordt U uitgenodigd naar de Algemene Vergadering van de VZW Koninklijke Harmonie ” De Verenigde Vrienden Sint-Denijs” die gehouden wordt op Zondag 16 maart  2014 om 11u00′. in ons repetitielokaal, Rodewilgenstraat 2 te Sint-Denijs.   Agenda   1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering. 2. Goedkeuring jaarrrekening 2013. 3. Begroting 2014.

4. In-/ uittredende leden Algem. Vergadering en Raad van Bestuur.  Benoeming / ontslag bestuurders. read more

Read More

Bestuur en Contact

Repetitie lokaal

De Muze

Rode Wilgenstraat

8554 Sint-Denijs

Bestuur

Functie Naam Contact e-mail Tel
Voorzitter Kurt Stockman voorzitter@de-verenigde-vrienden.be  056/456300
Secretaris – Bibliothecaris Gino Devolder secretaris@de-verenigde-vrienden.be  0474/613090
Penningmeester Dirk Dejaeghere  0496/594336
Dirigent Harmonie
& Jeugdharmonie
Tom Vrijens dirigent@de-verenigde-vrienden.be  

 056/457875
Dirigent Trommelkorps  Guy Thibaut guy.thibaut@de-verenigde-vrienden.be  

 056/456577
Bestuurder en
Leiding Technische ploeg
Stefaan Breda stefaan.breda@de-verenigde-vrienden.be  

056/648572
Bestuurder Eddy Deschuymer
Bestuurder Dany Deschuymer
Bestuurder Luc Bulteel
Bestuurder Hans Desmet
Bestuurder Noël Seynaeve
Bestuurder Bart Deschuymer
Bestuurder Geert Bossuyt
Read More