1. Sint-Denijs

De gemeente ontleent haar naam aan haar patroonheiligen*: SINT-DYONYSIUS (Sint-Denijs) en SINT-GENESIUS (Saint-Genois) de parochie bewaart van beide heiligen de relikwieën. Guy de Boulogne, Bisschop van Doornik zag in 1320 af, op verzoek van zijn suzerein Filips de Schone, van zijn recht om munt te slaan. Als vergoeding ontving hij verschillende heerlijkheden waaronder die van Sint-Denijs. Dit gaf aanleiding tot de stichting van het “Hoger Hof” van Sint-Denijs-Helkijn en Bossuit. Er waren nog andere heerlijkheden gelegen op Sint-Denijs als de heerlijkheid de l’Arbre – de Woestijne – Beaulieu-Grandval.

Bestuurlijk kwam de Scheldekant dus onder de Bisschop van Doornik en de Leiekant onder de Kasselrij van Kortrijk.

Een adellijke familie droeg de naam van Saint-Genois en oefende herenrechten uit. Jan I van Saint-Genois leefde omstreeks 1280. Een tak van de familie van Saint-Genois droeg sinds de XVI° eeuw de titel van Baron van Saint-Genois des Mottes en voerde een schild van keel met schuinkruis van lazuur, omboord van zilver, beladen door 5 vijfbladeren van hetzelfde, geknopt van goud.

HET WAPENSCHILD VAN SINT-DENIJS – is een schild van lazuur beladen met een egge, waarop een klimmende en gekroonde leeuw houdende in zijn rechterpoot een bundel pijlen en in zijn linker een bosje korenaren, alles van goud. Dit schild werd verleend, vanwege de Koning, door de Hoge raad van Adel, bij besluit van 26 november 1819 nr. 71. Deze concessie werd bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 26-08-1844.

Verklaringen

* patroonheiligen: Cfr. “De Geschiedenis der Gemeente SINT-DENIJS of SAINT-GENOIS van Pastoor S. Deseure – Uitg. Beyaert-Defoort, Brugge – 1876.
** Bisschop van Doornik: Cfr. Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten van België” van Max Servais – blz. 419. Uitg. Gemeentekrediet van België.