Nieuwjaarsrepetitie – receptie

Beste medemuzikanten, bestuursleden, sympathisanten

Het bestuur van de Harmonie nodigt alle ouders van de jonge muzikanten alsook de echtgenoot(es) vriendin of vriend van de spelende leden en bestuursleden uit op een nieuwjaarsdrink in “De Muze” op zondag 4 januari na de repetitie die eindigt om 11u00′.

 tot volgend jaar.